Những thay đổi mà khách hàng mong muốn trên 300D của Aputure nay đã xuất hiện trên phiên bản mới của nó là 300D II.

Khi giới thiệu 300D Mark II mới, Aputure đã cho chúng ta biết rằng thiết kế của nó được thực hiện dựa trên các đánh giá mà khách hàng đã đề xuất trên internet.

Nguồn: No Film School

Pixel Factory sưu tầm và biên dịch