Xin giới thiệu đèn bỏ túi dễ thương nhất và mạnh mẽ nhất của Aputure: Amaran MC.

Aputure Amaran M9 thành công một phần là do kích thước tí hon của nó. Amaran MC mới cũng có kích thước tương đương, nhưng có độ sáng gấp độ (gần tương đương với MX).

Nguồn: No Film School

Pixel Factory sưu tầm và biên dịch