Dịch Vụ

Những Điều Cần Biết Khi Kinh Doanh Dịch Vụ Kế Toán

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Luật kế toán năm 2015, điều 59 ghi rằng:

  1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán với các loại hình doanh nghiệp có thể thành lập là:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

b) Công ty hợp danh;

c) Doanh nghiệp tư nhân.

Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

2. Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán làm những gì khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật này và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

3. Doanh nghiệp khi kinh doanh dịch vụ kế toán sẽ chỉ được góp vốn kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán ở Việt Nam. Còn lại, không được góp vốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác.

4. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài thực hiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

a) Góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán;

b) Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài;

c) Cung cấp dịch vụ qua biên giới theo quy định của Chính phủ.

CÔNG TY TNHH GREEN MAISON (GMS CONSULTING)

Địa chỉ: 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Websitegms.com.vn

Fanpage: GMS Consulting

SĐT: 0909 23 4545

Mail: kinhdoanh@gms.com.vn

0/5 (0 Reviews)
Back to top button