RGB Panel mới của Aputure mạnh mẽ, nhẹ và giá rẻ.

Mục tiêu của Aputure là tiếp tục cung cấp các thiết bị chuyên nghiệp, cho phép những người dùng độc lập cũng có thể mua và sử dụng.

Các tính năng chính của RGB LED Panel mới:

Nguồn: No Film School

Pixel Factory sưu tầm và biên dịch