Sài Gòn 150 năm trước qua ống kính Emile Gsell
Dinh toàn quyền khi vừa xây xong, đám cưới ở Sài Gòn, trò chơi của trẻ em bốc vác… là những hình ảnh qúy giá về Sài Gòn thập niên 1860-1880 do nhiếp ảnh gia Pháp Emile Gsell thực hiện.
 
Sài Gòn 150 năm trước qua ống kính Emile Gsell
Kênh Lớn khoảng thập niên 1880, nay đã bị lấp và trở thành đường Nguyễn Huệ. Phía xa là nhà thờ Đức Bà.
 
Sài Gòn 150 năm trước qua ống kính Emile Gsell
Thương cảng Sài Gòn năm 1866, 2 năm sau khi được xây dựng.
 
Sài Gòn 150 năm trước qua ống kính Emile Gsell
Lăng Cha Cả, khoảng năm 1866.
 
Sài Gòn 150 năm trước qua ống kính Emile Gsell
Chùa của người Hoa ở Chợ Lớn năm 1866.
 
Sài Gòn 150 năm trước qua ống kính Emile Gsell
Một đám cưới ở Sài Gòn năm 1866.
 
Sài Gòn 150 năm trước qua ống kính Emile Gsell
Một dàn nhạc của người Việt năm 1866.
 
Sài Gòn 150 năm trước qua ống kính Emile Gsell
Nghi lễ trong một ngôi chùa ở Chợ Lớn năm 1866.
 
Sài Gòn 150 năm trước qua ống kính Emile Gsell
Nhà lá ven kênh rạch của người Hoa ở Chợ Lớn.
 
Sài Gòn 150 năm trước qua ống kính Emile Gsell
Sông Sài Gòn khoảng năm 1870.
 
Sài Gòn 150 năm trước qua ống kính Emile Gsell
Các nghệ sĩ tuồng ở Sài Gòn năm 1866.

Sài Gòn 150 năm trước qua ống kính Emile Gsell 
Hai đứa trẻ bốc vác ngồi chơi với những đồng xu.
 
Sài Gòn 150 năm trước qua ống kính Emile Gsell
Ảnh panorama của kênh Tàu Hủ đoạn chảy qua Chợ Lớn.
 
Sài Gòn 150 năm trước qua ống kính Emile Gsell
Một phần bức arnh panorama của kênh Tàu Hủ đoạn chảy qua Chợ Lớn.
 
Sài Gòn 150 năm trước qua ống kính Emile Gsell
Một phần bức arnh panorama của kênh Tàu Hủ đoạn chảy qua Chợ Lớn.
 
Sài Gòn 150 năm trước qua ống kính Emile Gsell
Một phần bức ârnh panorama của kênh Tàu Hủ đoạn chảy qua Chợ Lớn. Cây cầu trong ảnh nay là Đại lộ Đông Tây.
 
Sài Gòn 150 năm trước qua ống kính Emile Gsell
Một phần bức ảnh panorama của kênh Tàu Hủ đoạn chảy qua Chợ Lớn.
 
Sài Gòn 150 năm trước qua ống kính Emile Gsell
Một phần bức ảnh panorama của kênh Tàu Hủ đoạn chảy qua Chợ Lớn.
 
Sài Gòn 150 năm trước qua ống kính Emile Gsell
Ảnh panorama của khu vực Thương cảng Sài Gòn.
 
Sài Gòn 150 năm trước qua ống kính Emile Gsell
Một phần bức ảnh panorama của khu vực Thương cảng Sài Gòn.
 
Sài Gòn 150 năm trước qua ống kính Emile Gsell
Một phần bức ảnh panorama của khu vực Thương cảng Sài Gòn. Trong ảnh là cột cờ Thủ Ngữ ở thương cảng Sài Gòn.
 
Sài Gòn 150 năm trước qua ống kính Emile Gsell
Một phần bức ảnh panorama của khu vực Thương cảng Sài Gòn.
 
Sài Gòn 150 năm trước qua ống kính Emile Gsell
Bản đồ Sài Gòn năm 1873 được in trong album ảnh xuất bản năm 1880 của Emile Gsell.