Aputure RC RGB có thể là bóng đèn dân dụng sáng tạo nhất mà chúng ta từng thấy.

Nguồn: No Film School

Pixel Factory sưu tầm và biên dịch