Pixel Factory cần tuyển:

ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN DỰNG PHIM

Mô tả công việc:

Yêu cầu

ĐỐI VỐI NHÂN VIÊN BÁN HÀNG 

Mô tả công việc:

Yêu cầu

Quyền lợi:

ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN SOCIAL MARKETING

Mô tả công việc:

Yêu cầu

ĐỐI VỚI NHÂN VIÊNQUAY PHIM (CAMERAMAN)

Mô tả công việc:

Yêu cầu:

Địa điểm làm việc: Tp HCM

Ứng viên vui lòng gửi CV về email: helpdesk@pixelfactory.vn