Pixel Factory cần tuyển:

2 Nhân viên quay phim

ĐỐI VỚI NHÂN VIÊNQUAY PHIM (CAMERAMAN)

Mô tả công việc:

Yêu cầu:

Ứng viên vui lòng gửi CV về email: helpdesk@pixelfactory.vn