Bạn Có BiếtCông Nghệ

Top 3 Cách Active Office 365 Thành Công Không Phải Crack

Office 365 là một phần mềm soạn thảo văn bản của Microsoft ra đời vào năm 2011, nó được sử dụng rộng rãi trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Và nhu cầu sử dụng bản quyền của Office 365 là rất thiết thực và được nhiều người quan tâm.

3 Cách Active Office 365 Thành Công Không Phải Crack

1. Kích hoạt Office 365 bằng Key

Để có thể kích hoạt Office 365 bằng Key bạn hãy cùng mình thực hiện theo từng bước dưới đây nhé!

Bước 1: Mở CMD với quyền admin

Bước 2: Copy dòng lệnh

Nếu bạn cài đặt Office của mình trong thư mục ProgramFiles, đường dẫn sẽ là %% ProgramFiles% \ Microsoft Office \ Office16, hoặc %% ProgramFiles (x86)% \ Microsoft Office \ Office16 tựa. Nó phụ thuộc vào cấu trúc của hệ điều hành Windows mà bạn đang sử dụng.

Và nếu như bạn không chắc chắn về vấn đề này, đừng lo lắng, chỉ cần chạy cả hai lệnh trên. Một trong số chúng sẽ không được thực thi và một thông báo lỗi sẽ được in trên màn hình

cd /d %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16
​cd /d %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16

Bước 3: Sử dụng khóa máy khách KMS để kích hoạt Office của bạn

Đảm bảo PC của bạn được kết nối với internet, sau đó copy các dòng lệnh bên dưới và dán vào CMD

cscript ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
​cscript ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul
cscript ospp.vbs /unpkey:KHGM9 >nul
cscript ospp.vbs /unpkey:CPQVG >nul
cscript ospp.vbs /sethst:kms8.msguides.com
cscript ospp.vbs /setprt:1688
cscript ospp.vbs /act

Bước 4: Đợi chời là hạnh phúc

Đến đây bạn chỉ cần đợi trong giây lát để CMD tự kích hoạt bản quyền Office 365 mà gửi thông báo thành công.

2. Active office 365 theo phương pháp thủ công

Bước 1: Tạo file Txt mới

Ra ngoài màn hình máy tính, nhấn chuột phải vào khoảng trống bất kỳ, chọn New > Nhấn Ext Document

Bước 2: Copy dòng lệnh và dán vào file TXT

@echo off
title Activate Office 365 ProPlus for FREE - MSGuides.com&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products: Office 365 ProPlus (x86-x64)&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_mak*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/odt2k16
:halt
pause >nul

Bước 3: Lưu File

Bước 4: Đổi Tên File

Đổi tên file thành office365.cmd và nhấn Save để lưu lại file

Bước 5: Chạy file với quyền run as administrator

Bước 6: Thông báo kích hoạt thành công. Nhấn phím N

3. Phương pháp Active Office 365 tự động

Bước 1: Tải file Script kích hoạt

  • Mega.nz: http://bit.ly/2YMWrDS
  • Pass giải nén: HQCNTH

Bước 2: Giải nén file và chạy chương trình

Vào thư mục vừa giải nén, nhấn chuột phải vào file ”Activate AIO Toos .EXE” và chọn Run as administrator

Bước 3: Nhấn phím L

Bước 4: Nhấn Phím số 5

Bước 5: Thành quả

Các bạn nhấn phím bất kỳ để thoát

Bước 6: Nhấn phím O

Bước 7: Nhấn phím 1

Bước 8: Các bạn nhấn phím T để tiếp tục.

Bước 9: Nhấn phím bất kì

Các tìm kiếm liên quan đến Active Office 365 được tìm kiếm nhiều!

Nếu thực hiện chưa thành công thì bạn có thể lên google gõ tìm kiếm một trong những từ khóa bên dưới để tham khảo nhiêu cách hay hơn được cộng động mạng chia sẻ.

  • Crack office 365 vĩnh viễn
  • Cách crack office 365
  • Active office 365 vĩnh viễn
  • Hướng dẫn crack office 365
  • Cách active office 365
  • Active office 365 cmd
  • Crack office 365 windows 10
  • Hướng dẫn active office 365

Hi vọng thông qua bài viết này, sẽ giúp bạn đọc nhanh chóng thực hiện thành công cách Active Office 365 với công cụ CMD mà không cần dùng đến phần mềm crack luôn đấy. Chúc các bạn thành công !!!

0/5 (0 Reviews)
Back to top button