Aputure sử dụng công nghệ SIG Mesh network để điều khiển ánh sáng theo phương thức mới tiên tiến.

Ứng dụng miễn phí trên iPhone / Android mang đến cho người dùng của Aputure khả năng điều khiển tất cả các đèn mới và cũ của họ.

Nguồn: No Film School

Pixel Factory sưu tầm và biên dịch