Phần mềm này cho phép bạn cập nhật thiết bị Camera Blackmagic của mình lên bản phát hành phần mềm mới nhất cho các tính năng mới, sửa lỗi và các cải tiến khác.

Việc cập nhật phần mềm mới sẽ thông qua bản cài đặt Desktop Video hoặc ứng dụng UltraScope và bạn cần tải từ website của Blackmagic Design: https://www.blackmagicdesign.com/support

Để sử dụng UltraScope via Thunderbolt với Blackmagic Cinema Camera hoặc Production Camera 4K, hãy tải xuống và cài đặt phần mềm Blackmagic UltraScope. Nếu bạn muốn sử dụng Media Express với các thiết bị được hỗ trợ, hãy tải xuống và cài đặt phần mềm Blackmagic Desktop Video.

Vui lòng đảm bảo rằng thiết bị của bạn được cắm vào nguồn điện trước khi chạy bản cập nhật phần mềm. Để cập nhật Blackmagic Camera Fiber Converter, bạn sẽ cần đảm bảo rằng thiết bị được cấp nguồn từ máy ảnh bằng cách sử dụng nguồn điện URSA 12V thay vì sợi SMPTE trong quá trình cập nhật.

Vui lòng cập nhật thiết bị của bạn trước khi gắn Blackmagic Camera Battery Grip.

Để cập nhật Blackmagic Cameras 4.0 trở lên, nên xuất các cài đặt trước và LUTs của bạn vào thẻ vì chúng sẽ bị xóa trong bản cập nhật này.

BLACKMAGIC DESIGN CẬP NHẬT BLACKMAGIC CAMERA 6.8

 

Có gì mới trong Thiết lập máy ảnh Blackmagic 6.8

Các tính năng mới cho Blackmagic Pocket Camera 6K

Không có tính năng mới trong 6.8 cho các mẫu máy ảnh khác.

Yêu cầu hệ thống tối thiểu để cài đặt  Blackmagic Camera trên macOS

Yêu cầu hệ thống tối thiểu cho Blackmagic RAW trên macOS

Yêu cầu hệ thống tối thiểu để thiết lập máy ảnh Blackmagic trên Windows

Yêu cầu hệ thống tối thiểu cho Blackmagic RAW trên Windows

Cài đặt tiện ích Blackmagic Camera

***Gói cài đặt Blackmagic Camera:

Pixel Factory – Nhà phân phối chính thức của Blackmagic Design