Dịch Vụ

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Hoãn Lại Được Ghi Nhận Trong Trường Hợp Nào?

Điều kiện thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được ghi nhận

  • Thuế TNDN hoãn lại được tính theo nguyên tắc bù trừ. Nghĩa là, số thuế TNDN hoàn lại cần trả phát sinh ở năm tới với thuế TNDN hoãn lại ghi nhận từ những năm trước.
  • Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được phát sinh ở trong năm hiện tại chính là được ghi nhận vào chi phí thuế hoãn lại. Để xác định được kết quả của hoạt động kinh doanh của năm đó thì trừ trường hợp thuế hoãn lại phải trả được phát sinh từ những giao dịch trước cũng được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu.
Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Hoãn Lại Được Ghi Nhận Trong Trường Hợp Nào?
Thuế TNDN hoãn lại
  • Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được phát sinh từ những thay đổi ở chính sách kế toán. Ngoài ra, để điều chỉnh những sai sót làm phát sinh những khoản chênh lệch. Nhiệm vụ của kế toán viên cần bổ sung các khoản thuế thu nhập hoãn lại để điều chỉnh giảm số dư dựa theo tài khoản 421 – lợi nhuận chưa phân phối, tài khoản 347 số dư đầu năm – thuế thu nhập hoãn lại cần phải trả.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH GREEN MAISON (GMS CONSULTING)

Địa chỉ: 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Websitegms.com.vn

Fanpage: GMS Consulting

SĐT: 0909 23 4545

Mail: kinhdoanh@gms.com.vn

0/5 (0 Reviews)
Back to top button